produsindeltdincarpati
produsindeltdincarpati

~ Produs în Delta din Carpați ~

Preparate din carne de vită

Gama de produse de la Transconstruct Dc SRL și Asociația Procesatorilor Ecologici

Produs în Delta din Carpați

Valorifică o parte din productia de carne de vită produsă în ferma proprie, prin lantul scurt dezvolat prin proiect.
TRANSCONSTRUCT DC SRL (producător agricol) este o societate comercială cu capital integral privat înfiinţată în anul 2003, cu sediul administrativ în localitatea Hălchiu, str. Noului nr.197, judeţul Braşov.

Principala activitate a companiei o reprezintă fabricarea betoanelor însă din anul 2018 desfăsoară la sediul secundar din Com.Măieruș, DN 13, Km 27, Grajd de Vaci Măieruș, jud.Brasov activitatea autorizată de crestere a altor bovine și activităti în ferme mixte (culturi vegetale combinate cu cresterea animalelor) gestionând în anul 2019 o suprafată înregistrată la APIA de 62,10 ha cultivată cu plante de nutret și pajisti.
produs in delta din carpati
Sediul în com. Hălchiu, Str.Noului nr.197, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 3 , C.U.I. 15952476 reprezentată legal prin Emanoil-Dorin CRIZBĂSAN, cu functia de Administrator și având ca responsabil de proiect pe Emanoil-Dorin CRIZBĂSAN cu functia de Administrator;
produsindeltadincarpati
Proiect cofinanţat prin Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 16.4 ” Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”