TRANSCONSTRUCT DC SRL
Producător agricol

TRANSCONSTRUCT DC SRL (producător agricol) este o societate comercială cu capital integral privat înfiinţată în anul 2003, cu sediul administrativ în localitatea Hălchiu, str. Noului nr.197, judeţul Braşov. Principala activitate a companiei o reprezintă fabricarea betoanelor însă din anul 2018 desfăsoară la sediul secundar din Com.Măieruș, DN 13, Km 27, Grajd de Vaci Măieruș, jud.Brasov activitatea autorizată de crestere a altor bovine și activităti în ferme mixte (culturi vegetale combinate cu cresterea animalelor) gestionând în anul 2019 o suprafată înregistrată la APIA de 62,10 ha cultivată cu plante de nutret și pajisti.
Sediul în com. Hălchiu, Str.Noului nr.197, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 3 , C.U.I. 15952476 reprezentată legal prin Emanoil-Dorin CRIZBĂSAN, cu functia de Administrator și având ca responsabil de proiect pe Emanoil-Dorin CRIZBĂSAN cu functia de Administrator;

Produs în Delta din Carpați

Valorifică o parte din productia de carne de vită produsă în ferma proprie, prin lantul scurt dezvolat prin proiect.
produs in delta din carpati
În anul 2019 beneficiază de o finantare prin Sm 4.1 din PNDR pentru construire fermă vaci de carne în com.Măieruș prin proiectul nr. C0410AM00011870800299. Până la finalizarea investitiei în ferma de vaci de carne societatea va comercializa materii prime către partenerii crescători de animale/piscicoli (furaje).
produsindeltadincarpati
Proiect cofinanţat prin Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 16.4 ” Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”