SZABO I. IONELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Producător agricol

SZABO I. IONELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA (producător agricol) cu sediul în com. Măierus, Sat Măieruș nr.315, jud.Brasov a fost înfiintată de titulară în anul 2015 pentru desfăsurarea activitatii de crestere a bovinelor de lapte la sediul social unde detine în folosintă un grajd în suprafată de 786 mp și în proprietate un efectiv de 23 vaci de lapte. În anul 2019 intreprinderea gestionează în folosintă o suprafată de 49,85 ha de teren înregistrată la APIA sub RO008785464 cultivată cu plante de nutret, pajisti, orz, ovăz și porumb siloz.
Sediul în com. Măierus, Sat Măieruș nr.315, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 4 , C.U.I. 34448379 reprezentată legal prin D-na Ionela SZABO, cu functia de Titulară și având ca responsabil de proiect pe Ionela SZABO cu functia de Titulară ;

Produs în Delta din Carpați

Prin proiect se va comercializa lapte bio de vacă atât pentru procesare într-un sortiment tartinabil din peste cât și ca produs finit ambalat refrigerat. Deasemenea se va comercializa carne bio de mânzat (vitel) prin contractarea prestatorilor de servicii de abatorizare autorizati, de unde carcasa va ajunge pe lantul scurt dezvoltat prin proiect , respectiv în unitatile HoReCa sau în magazinul de prezentare.
produs in delta din carpati
Din anul 2015 întrega exploatatie vegetală și zootehnică este certificată pentru productia ecologică , intreprinderea comercializând în prezent lapte bio de vacă și tineret bovin bio pentru sacrificare sau îngrăsare.
produsindeltadincarpati
Proiect cofinanţat prin Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 16.4 ” Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”