FRATU COM SRL
Producător piscicol

FRATU COM SRL (producător piscicol) este o societate comercială cu capital integral privat înfiinţată în anul 2005, sediul administrativ fiind în com. Recea, Sat Berivoi nr.137A, jud.Brasov având ca activitate principală acvacultura în ape dulci. Societatea gestionează o suprafată de 0,54 ha luciu de apă și 13 bazine fiind profilată pe cresterea și comercializarea păstrăvului curcubeu, păstrăvului fântânel și păstrăvului indigen. În cadrul parteneriatului societatea va comercializa peste proaspăt atât pentru canalele de vânzare directă (magazine/restaurante) cât și pentru procesare în cadrul Doripesco Prod S.r.l. pentru o gama de produse pe bază de păstrăv.
Sediul în com. Recea, Sat Berivoi nr.137A, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 6 , C.U.I. 17928199 reprezentată legal prin D-l Dorel Mihai FRATU, cu functia de Administrator și având ca responsabil de proiect pe Dorel Mihai FRATU cu functia de Administrator;

Produs în Delta din Carpați

Societatea gestionează o suprafată de 0,54 ha luciu de apă și 13 bazine fiind profilată pe cresterea și comercializarea păstrăvului curcubeu, păstrăvului fântânel și păstrăvului indigen. În cadrul parteneriatului societatea va comercializa peste proaspăt atât pentru canalele de vânzare directă (magazine/restaurante) cât și pentru procesare în cadrul Doripesco Prod S.r.l. pentru o gama de produse pe bază de păstrăv.
produs in delta din carpati
FRATU COM SRL (producător piscicol) este o societate comercială cu capital integral privat înfiinţată în anul 2005, sediul administrativ fiind în com. Recea, Sat Berivoi nr.137A, jud.Brasov având ca activitate principală acvacultura în ape dulci.
produsindeltadincarpati
Proiect cofinanţat prin Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 16.4 ” Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”