ASOCIATIA PROCESATORILOR ECOLOGICI
Organizatie non-guvernamentală

Sediul în Mun.Brasov, B-dl Gării nr.3, bl.3, sc.F, apt.3, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 2, C.I.F. 40960640 , reprezentată legal prin D-l Aurel BLAJ cu functia de Presedinte și având ca responsabil de proiect pe D-l Aurel BLAJ, cu funcția de Presedinte;

Produs în Delta din Carpați

Valorifică o parte din productia de carne de vită produsă în ferma proprie, prin lantul scurt dezvolat prin proiect.
produs in delta din carpati
produsindeltadincarpati
Proiect cofinanţat prin Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 16.4 ” Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”