Parteneri
Produs in Delta din Carpați

DORIPESCO PROD SRL
(procesator peste, crescător de animale și comerciant)
Sediul în Com.Hălchiu, str. Bisericii nr.224, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 1 - LIDER DE PROIECT, CUI 7626266, reprezentată legal prin Emanoil-Dorin CRIZBĂSAN cu functia de Administrator și având ca responsabil de proiect pe Ruxandra Laura COC cu functia de Director de dezvoltare;
ASOCIATIA PROCESATORILOR ECOLOGICI
(organizatie non-guvernamentală)
Sediul în Mun.Brasov, B-dl Gării nr.3, bl.3, sc.F, apt.3, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 2, C.I.F. 40960640 , reprezentată legal prin D-l Aurel BLAJ cu functia de Presedinte și având ca responsabil de proiect pe D-l Aurel BLAJ, cu funcția de Presedinte;
TRANSCONSTRUCT DC SRL
(producător agricol)
Sediul în com. Hălchiu, Str.Noului nr.197, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 3 , C.U.I. 15952476 reprezentată legal prin Emanoil-Dorin CRIZBĂSAN, cu functia de Administrator și având ca responsabil de proiect pe Emanoil-Dorin CRIZBĂSAN cu functia de Administrator;
SZABO I. IONELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
(producător agricol)
Sediul în com. Măierus, Sat Măieruș nr.315, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 4 , C.U.I. 34448379 reprezentată legal prin D-na Ionela SZABO, cu functia de Titulară și având ca responsabil de proiect pe Ionela SZABO cu functia de Titulară ;
DORIPESCO S.A.
(producător piscicol si unitate de alimentatie publică)
Sediul în Com.Hălchiu, str. Bisericii nr.224 jud.Brasov, în calitate de PARTENER 5 , CUI 4728717 ,reprezentată legal prin dl Emanoil-Dorin CRIZBĂSAN cu functia de Administrator si având ca responsabil de proiect pe Emanoil-Dorin CRIZBĂSAN cu functia de administrator;
FRATU COM SRL
(producător piscicol)
Sediul în com. Recea, Sat Berivoi nr.137A, jud.Brasov, în calitate de PARTENER 6 , C.U.I. 17928199 reprezentată legal prin D-l Dorel Mihai FRATU, cu functia de Administrator și având ca responsabil de proiect pe Dorel Mihai FRATU cu functia de Administrator;
produsindeltadincarpati
Proiect cofinanţat prin Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 16.4 ” Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”